Szkolenie hakowych (podsuwnicowych)

Uczestnicy:
Szkolenie skierowane jest do osób chcących zdobyć kwalifikacje do pracy jako hakowy (podsuwnicowy), osoba współpracująca z suwnicowymi.

Cel kształcenia:
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pracy przy podwieszaniu ładunków gotowych do transportu suwnicą.

Zakres tematyczny:

  • Ogólne zasady eksploatacji suwnic,
  • Obowiązki i uprawnienia suwnicowych i hakowych,
  • Zasady współpracy i bezpiecznej pracy suwnicowego i hakowego,
  • Kryteria doboru lin, zawiesi i oprzyrządowania,
  • Zasady udzielania pierwszej pomocy.

Czas trwania i sposób jego organizacji:
Szkolenie przewiduje 20 godzin zajęć.
Zajęcia prowadzi zespół instruktorów, który przygotowuje uczestników teoretycznie i praktycznie do egzaminu końcowego.
Podczas zajęć zwraca się szczególną uwagę na bezpieczeństwo i odpowiednią współpracę z suwnicowym.

Szkolenie kończy się egzaminem i wydaniem zaświadczeń o ukończeniu szkolenia.

Termin/y szkolenia:
do uzgodnienia

Zaufali nam