Egzamin UDT: HDS

Pytania egzaminacyjne: żurawie przewoźne, przenośne i stacjonarne - HDS

Jest to pełna baza pytań dla wybranej kategorii udostępniona przez Urząd Dozoru Technicznego.

ZANIM ROZPOCZNIESZ:

  • W każdym pytaniu jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź.
  • Po zaznaczeniu odpowiedzi nie możesz jej już zmienić.
  • Z bazy pytań system losuje 15 pytań.
  • Teraz czas jest nieograniczony, ale na "prawdziwym" egzaminie czas wynosi 30 min.
59. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są:
312. Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 50° nie może przekraczać:
294. Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest nieprawidłowy:
83. Zawory zwrotne sterowane (zamki hydrauliczne) montuje się w układach:
132. Graniczne parametry zużycia haka określa:
72. Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje:
54. Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację:
131. Zabezpieczenia stosowane w hakach żurawi to:
257. Poniższy rysunek przedstawia cechę:
163. O ile wytwórca nie określi inaczej próbę szczelności wewnętrznej układu hydraulicznego wykonujemy:
324. Na zdjęciu poniżej symbol beta oznacza:
64. Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB:
36. Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w:
130. Asynchroniczny układ teleskopowania wysięgnika oznacza:
61. Obsługującemu nie wolno:
Egzamin UDT: HDS
Twój wynik to {{userScore}} z {{maxScore}}
{{title}}
{{image}}
{{content}}