Egzamin UDT: podesty ruchome

Pytania egzaminacyjne: podesty ruchome przejezdne

Jest to pełna baza pytań dla wybranej kategorii udostępniona przez Urząd Dozoru Technicznego.

ZANIM ROZPOCZNIESZ:

  • W każdym pytaniu jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź.
  • Po zaznaczeniu odpowiedzi nie możesz jej już zmienić.
  • Z bazy pytań system losuje 15 pytań.
  • Teraz czas jest nieograniczony, ale na "prawdziwym" egzaminie czas wynosi 30 min.
174. Zwiększanie przez operatora wysokości roboczej podestu nożycowego
25. Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.:
238. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz, która z pozycji uniesienia platformy jest niemożliwa
140. Bezpieczna odległość rozstawienia podestu od krawędzi wykopu zależy od
79. Przedstawiony rysunek określa:
194. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 200 kg uniesionej na wysokość 22 m
128. Podesty ruchome są przeznaczone do
64. Instrukcja stanowiskowa:
108. Zmiana wysięgu może być realizowane przez
142. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny pomiar bezpiecznej odległości podestu od krawędzi wykopu
144. Bezpieczna odległość podestu od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 1 do 15 kV wynosi
170. "Skokowy" ruch mechanizmu podnoszenia może być spowodowany
104. Na wartość prędkości jazdy podestu ruchomego wolnobieżnego ma wpływ
122. Zawór przelewowy w układzie hydraulicznym podestu podczas nadmiernego wzrostu ciśnienia kieruje olej
184. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 4 m
Egzamin UDT: podesty ruchome
Twój wynik to {{userScore}} z {{maxScore}}
{{title}}
{{image}}
{{content}}