Egzamin UDT: suwnice ogólnego przeznaczenia

Pytania egzaminacyjne: suwnice ogólnego przeznaczenia

Jest to pełna baza pytań dla wybranej kategorii udostępniona przez Urząd Dozoru Technicznego.

ZANIM ROZPOCZNIESZ:

  • W każdym pytaniu jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź.
  • Po zaznaczeniu odpowiedzi nie możesz jej już zmienić.
  • Z bazy pytań system losuje 15 pytań.
  • Teraz czas jest nieograniczony, ale na "prawdziwym" egzaminie czas wynosi 30 min.
150. Istotnym kryterium zużycia haka jest:
51. Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT:
3. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych:
260. Blokada zerowa uniemożliwi załączenie suwnicy w przypadku:
146. Ładunki wolno składować:
26. Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.:
252. Próbę hamulca mechanizmu podnoszenia wykonujemy:
104. Czy każda suwnica sterowana z kabiny musi posiadać blokadę zerową?
83. Kleszcze szynowe to:
188. Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest nieprawidłowy:
88. Gdzie montowane są łapy oporowe?
140. Podnoszenie ładunków przez otwór w stropie z niżej położonej kondygnacji:
87. Jaki element konstrukcji nośnej łączy czołownice?
22. Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje:
190. Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest nieprawidłowy:
Egzamin UDT: suwnice ogólnego przeznaczenia
Twój wynik to {{userScore}} z {{maxScore}}
{{title}}
{{image}}
{{content}}