Egzamin UDT: suwnice ogólnego przeznaczenia

Pytania egzaminacyjne: suwnice ogólnego przeznaczenia

Jest to pełna baza pytań dla wybranej kategorii udostępniona przez Urząd Dozoru Technicznego.

ZANIM ROZPOCZNIESZ:

  • W każdym pytaniu jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź.
  • Po zaznaczeniu odpowiedzi nie możesz jej już zmienić.
  • Z bazy pytań system losuje 15 pytań.
  • Teraz czas jest nieograniczony, ale na "prawdziwym" egzaminie czas wynosi 30 min.
29. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone:
121. Łącznik STOP na stanowisku operatora suwnicy służy do:
129. W jakich suwnicach nie jest wymagane zastosowanie łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra?
173. Poniższy rysunek przedstawia:
79. Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to:
59. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są:
138. Czy obsługującemu wolno w pewnych sytuacjach przeciążać suwnicę podczas pracy?
236. W jakim celu stosuje się blokadę zerowa nastawników?
167. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt alfa) dla zawiesia dwuciegnowego:
255. Czy obsługujący może eksploatować urządzenie z uszkodzonym hamulcem mechanizmu podnoszenia:
155. Poniższy rysunek przedstawia cechę:
19. Nieszczęśliwy wypadek to:
180. Przed rozpoczęciem pracy obsługujący ma obowiązek:
38. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:
5. Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje:
Egzamin UDT: suwnice ogólnego przeznaczenia
Twój wynik to {{userScore}} z {{maxScore}}
{{title}}
{{image}}
{{content}}