Egzamin UDT: wózki jezdniowe

Pytania egzaminacyjne: wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

Jest to pełna baza pytań dla wybranej kategorii udostępniona przez Urząd Dozoru Technicznego.

ZANIM ROZPOCZNIESZ:

  • W każdym pytaniu jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź.
  • Po zaznaczeniu odpowiedzi nie możesz jej już zmienić.
  • Z bazy pytań system losuje 15 pytań.
  • Teraz czas jest nieograniczony, ale na "prawdziwym" egzaminie czas wynosi 30 min.
217. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaz, na który regał lub regały można postawić ładunek:
169. Operator powinien przeprowadzić sprawdzenie hamulców:
60. Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek:
148. W przypadku stwierdzenia sytuacji niebezpiecznej operator wózka ma obowiązek:
186. Podczas transportu ładunków wielkogabarytowych operator powinien:
61. Obsługującemu nie wolno:
228. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku pobranego od strony B:
145. Obowiązkiem operatora wózków jezdniowych podnośnikowych jest:
67. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:
65. Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest:
88. Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest:
58. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:
101. Świecąca się kontrolka ciśnienia oleju może świadczyć o:
153. Wpływ na przyspieszone zużycie opon pneumatycznych ma:
13. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor:
Egzamin UDT: wózki jezdniowe
Twój wynik to {{userScore}} z {{maxScore}}
{{title}}
{{image}}
{{content}}