Egzamin UDT: wózki jezdniowe

Pytania egzaminacyjne: wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

Jest to pełna baza pytań dla wybranej kategorii udostępniona przez Urząd Dozoru Technicznego.

ZANIM ROZPOCZNIESZ:

  • W każdym pytaniu jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź.
  • Po zaznaczeniu odpowiedzi nie możesz jej już zmienić.
  • Z bazy pytań system losuje 15 pytań.
  • Teraz czas jest nieograniczony, ale na "prawdziwym" egzaminie czas wynosi 30 min.
35. Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatację urządzenia technicznego jest:
58. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:
17. Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to:
130. "Skokowy" ruch mechanizmu podnoszenia do góry może być spowodowany:
190. Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy sprawdzić funkcjonowanie:
5. Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje:
214. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B:
216. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A:
39. Przeciążanie UTB w trakcie pracy:
36. Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w:
51. Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT:
182. Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze powyżej 30˚C
64. Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB:
234. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 3000 mm:
136. O ile wytwórca nie określi inaczej, składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka o udźwigu powyżej 10 t obciążonego ciężarem nominalnym nie powinna przekroczyć:
Egzamin UDT: wózki jezdniowe
Twój wynik to {{userScore}} z {{maxScore}}
{{title}}
{{image}}
{{content}}