Egzamin UDT: wózki jezdniowe

Pytania egzaminacyjne: wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

Jest to pełna baza pytań dla wybranej kategorii udostępniona przez Urząd Dozoru Technicznego.

ZANIM ROZPOCZNIESZ:

  • W każdym pytaniu jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź.
  • Po zaznaczeniu odpowiedzi nie możesz jej już zmienić.
  • Z bazy pytań system losuje 15 pytań.
  • Teraz czas jest nieograniczony, ale na "prawdziwym" egzaminie czas wynosi 30 min.
166. W przypadku stwierdzenia awarii układu hamulcowego operator powinien:
221. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku B:
200. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, następujące w toku eksploatacji maksymalne wydłużenie łańcucha nośnego może wynosić:
224. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6 m:
100. Jaki rodzaj zużycia wyklucza opony pełne z dalszej eksploatacji:
108. W skład układu mechanizmu podnoszenia wchodzi:
201. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, dopuszczalna ilość pękniętych płytek łańcucha nośnego (konstrukcji Flyera) wynosi:
167. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego działania hamulca pomocniczego, operator:
240. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, pobranego od strony A:
65. Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest:
196. Praca wózka z koszem do podnoszenia osób zakładanym na widły:
5. Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje:
162. Podczas próby hamulca zasadniczego maszt powinien być w pozycji:
28. Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać pracę gdy:
232. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony A:
Egzamin UDT: wózki jezdniowe
Twój wynik to {{userScore}} z {{maxScore}}
{{title}}
{{image}}
{{content}}