SUKURS Wronki Sp. z o. o.
ul. Leśna 20
64-510 Wronki

Sąd Rejonowy w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy KRS
kapitał zakładowy: 5.000,00 PLN

NIP 7872108232
REGON 302682595
KRS: 0000507246

tel. 0-67 25 49 203
biuro@sukurs-bhp.com.pl
www.sukurs-bhp.com.pl