Bezpieczeństwo maszyn i urządzeń to jeden z najważniejszych aspektów, o które trzeba zadbać prowadząc jakąkolwiek firmę wykorzystującą maszyny. Konsekwencją zaniedbań w tym zakresie może być uszkodzenie maszyny, ale też, co gorsza, wypadek przy pracy.

Dziś zaczynamy mini cykl artykułów, w którym podzielimy się z Państwem doświadczeniem w zakresie stwierdzanych nieprawidłowości przy użytkowaniu maszyn i urządzeń.

Maszyny użytkowane w Polsce powinny spełniać wymagania minimalne w zakresie bhp i dziś zaprezentujemy kilka typowych nieprawidłowości stwierdzanych podczas audytów maszyn.

1. Brak oznakowania zagrożeń związanych z prądem elektrycznym

Na zdjęciu mamy skrzynkę z wyposażeniem elektrycznym od prasy mimośrodowej. Użytkownik nie zadbał o właściwe oznakowanie skrzynki. Usunięcie tej nieprawidłowości będzie bardzo proste. Należy na skrzynkę nakleić standardowy piktogram – co będzie sygnalizować zagrożenie porażeniem energią elektryczną.

2. Brak osłon ruchomych elementów maszyn

Ruchomy – obracający się element przy kole przeniesienia napędu prasy powinien być osłonięty. Istnieje tu realne zagrożenie kontaktu np. dłoni pracownika z elementem w ruchu i w konsekwencji urazem. Dlatego zaleca się, żeby tego typu nieprawidłowości były szybko usuwane.

3. Nieprawidłowy wyłącznik główny i brak jego oznakowania

Na zdjęciu widzimy wyłącznik główny maszyny, który należy odpowiednio oznakować właściwym piktogramem z napisem: „Wyłącznik główny”. Taki wyłącznik musi być łatwy do identyfikacji nawet dla osób postronnych. Dodatkowo częstym błędem w starych maszynach są wyłączniki, których nie można zablokować w pozycji: „wyłączony”. Taka możliwość musi istnieć ze względu na uniemożliwienie włączenia maszyny przez osoby nieupoważnione.

4. Brak osłon przy obudowie koła przeniesienia napędu

I znowu widzimy na zdjęciu osłonę koła przeniesienia napędu przy prasie. Ale tym razem w porównaniu do zdjęcia nr 3 widzimy brak zabezpieczenia dostępu do obracającego się koła przeniesienia napędu. Istnieje możliwość kontaktu np. z dłonią pracownika. W takich przypadkach warto ten element osłonić.

5. Uszkodzone lub nieosłonięte przewody

Często pomijany problem nieosłoniętych i uszkodzonych osłon lub przewodów elektrycznych czy innych doprowadzających media do maszyn. Zwracajmy na to uwagę i okresowo dokonujmy przeglądów.