Obowiązek szkoleń bhp w dzisiejszych czasach jest znany już prawie wszystkim pracodawcom i kierownikom. Bardzo rzadko spotykamy się z brakiem wiedzy o tym obowiązku. 

Natomiast od czasu do czasu podczas kontroli czy audytu tego zagadnienia spotykamy się z nieprawidłowościami, które z pozoru wyglądają „niewinnie”. Ale w sytuacji wypadku każde niedopatrzenie w tym zakresie może być wychwycone przez organy kontroli, prokuraturę czy sądy. 

Żeby uniknąć nieprzyjemności związanych z wizytą inspektora pracy poniżej przedstawiamy sześć aspektów, na które warto zwrócić uwagę zarządzając szkoleniami bhp w swojej firmie. 

1. Pilnuj terminów szkoleń 

Jeśli nie masz działu kadr czy szkoleń, który czuwa nad terminowością ich prowadzenia musisz zająć się tym osobiście. Jeśli jesteś kierowniczką lub kierownikiem to na Tobie ciąży odpowiedzialność za dopuszczenie pracowników do pracy i musisz mieć pewność, że wszyscy podlegli Ci ludzie mają aktualne szkolenia. 

Szczególnie zadbaj o odpowiednią dokumentację szkoleń stanowiskowych. To zagadnienie jest szczególnie ważne przy zmianie stanowiska przez pracownika. Nawet jeśli w firmie masz dział szkoleń, który nadzoruje terminy szkoleń okresowych, to obowiązek przeprowadzania instruktaży stanowiskowych już może umknąć ich uwadze. 

Dlatego pamiętaj, że przeprowadzenie szkolenia stanowiskowego to Twój obowiązek. Jeśli go zaniedbasz, a wydarzy się wypadek, możesz zostać oskarżony o skierowanie pracownika do pracy bez odpowiedniego szkolenia bhp. 

2. Pilnuj dokumentacji szkoleń 

Osobną sprawą jest odpowiednie przygotowywanie dokumentacji szkoleniowej. 

Szczególnie zwracamy uwagę na poprawne wypełnienie kart szkolenia wstępnego. Należy dopilnować, żeby w karcie w odpowiednich miejscach podpisał się pracownik i osoba prowadząca szkolenie. Zadbaj też o wpisanie właściwych dat oraz nazwy stanowiska szkolonego pracownika. 

Sprawą często traktowaną po macoszemu są szczegółowe programy czy to szkoleń okresowych czy szkolenia wstępnego. Kierownicy często nawet nie mają świadomości, że powinni opracować szczegółowe programy, zgodnie z którymi prowadzą później instruktaż dla podwładnych. Może się zdarzyć, że dobrze przygotowany program instruktażu uchroni kierownika przed zarzutami prokuratorskimi, gdy strona przeciwna będzie kwestionować poprawne wykonanie tego szkolenia. 

3. Szkolenie uzupełniające po zmianach na stanowisku 

O tym często zapominają kierownicy. W sytuacji, kiedy zmieniamy technologię pracy, wprowadzamy nowe urządzenia lub nowe substancje chemiczne, należy przeprowadzić szkolenie uzupełniające dla pracowników, których ta zmiana będzie dotyczyć. 

W toku zmian w firmie łatwo zapomnieć o tym obowiązku. Czasem będzie to formalność, w postaci krótkiego spotkania z pracownikami i wyjaśnienia wprowadzanych zmian, objaśnienia nowych zagrożeń i przypomnienia sposobów zabezpieczeń. Ale może zdarzyć się też tak, że wprowadzamy całkowicie nową technologię i przyuczenie będzie musiało potrwać nieco dłużej. 

Ważne jest to, żeby pamiętać o właściwym dokumentowaniu tego typu szkoleń. Będzie to ważne w kontekście dowodowym. 

4. Dostosuj treści i programy szkoleń do swojej firmy 

Niezależnie od tego czy szkolenia bhp wykonujemy samodzielnie czy zlecamy firmie zewnętrznej dopilnujmy, żeby powstały programy szczegółowe tych szkoleń. Dodatkowo zwróćmy uwagę, żeby programy były dostosowane do naszej branży, a nawet firmy. 

Treści przekazywane podczas szkoleń muszą mieć związek z faktycznie wykonywanymi procesami w zakładzie. Podczas szkoleń powinny być omawiane zagrożenia związane z pracą przy występujących w naszej firmie maszynach. Omawiać należy konkretne przykłady wypadków występujących w firmie lub branży. 

I wszystkie te aspekty powinny być ujęte w programach szkoleń.  

5. Współpracuj z dobrymi szkoleniowcami 

Większość przedsiębiorstw szczególnie przy szkoleniach okresowych współpracuje z zewnętrznymi firmami szkoleniowymi. Jest to dobre rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia przez te firmy wszystkich warunków tu opisanych. 

Zwracaj uwagę czy firma w ramach usługi prowadzi pełną dokumentację szkoleń i dostarcza Ci programy szczegółowe, 
o których mowa była wcześniej. 

Czasem warto za usługę szkoleniową zapłacić więcej i powierzyć ją firmie, która ma doświadczenie, odpowiednią kadrę prowadzącą szkolenia i zapewnia dobrą jakość i obsługę. 

Dlatego zwracaj uwagę szczególnie na nowe podmioty na rynku. Sprawdzaj referencje i proś o potwierdzenie kwalifikacji wykładowców.  

6. Przy pracach szczególnie niebezpiecznych szkól co roku 

Kierownicy często zapominają, że pewne prace kwalifikujemy do prac szczególnie niebezpiecznych. 

Mowa tu np. o pracy na wysokości, w przestrzeniach zamkniętych do których dostęp jest przez włazy, pracach elektrycznych lub też z substancjami klasyfikowanymi jako niebezpieczne. 

Pracownicy wykonujący tego typu prace ze względu na podwyższone ryzyko powinni przechodzić szkolenia okresowe bhp co roku. 

Warto zastanowić się czy w naszej firmie są osoby, które mogą spełniać kryteria związane z wykonywaniem prac szczególnie niebezpiecznych. Temat ten może nie być oczywisty, dlatego warto skonsultować go ze specjalistą bhp, który doradzi nam w tym temacie.  

Jeśli masz wątpliwości czy zagadnienie związane ze szkoleniami bhp Twoich pracowników jest odpowiednio zaopiekowane – skontaktuj się z nami!