10 Kroków do bezpiecznego użytkowania monitorów: nowe przepisy BHP

17 maja 2024 roku mija termin obowiązkowego dostosowania stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe do minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. Kogo dotyczy ta zmiana? Rozporządzenie dotyczy wszystkich pracowników, zatrudnionych przez pracodawcę, w tym praktykantów i stażystów, użytkujących w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy. Co jest,...