Odwołanie od 1 lipca 2023 r. stanu zagrożenia epidemicznego niesie za sobą skutki dla przedsiębiorców, zarówno w sferze zatrudnienia, jak i BHP.

Pracodawcy mają obowiązek przeprowadzić zaległe:

  • okresowe badania profilaktyczne w terminie 180 dni
  • szkolenia okresowe BHP w terminie 180 dni

od dnia 1 lipca 2023 r., czyli dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

Zatem ostateczny termin realizacji tego obowiązku upływa w dniu 28 grudnia 2023 r. (włącznie).

24 lipca 2023 r. Prezydenta podpisał ustawę z 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym, która w art. 56 wydłuża termin na przeprowadzenie zaległych szkoleń okresowych BHP do 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

Zróbmy więc przegląd aktualnych terminów wykonywania poszczególnych badań lekarskich oraz szkoleń bhp

Badania lekarskie

A. Badanie wstępne – przed rozpoczęciem pracy; przez lekarza medycyny pracy

Po 01 lipca pracownicy administracyjno-biurowi nie będą już zwolnieni z obowiązku wykonywania badań wstępnych. Zatem obowiązek wstępnych badań lekarskich będzie dotyczył wszystkich pracowników, z wyjątkiem sytuacji opisanych w art. 229 § 11 Kodeksu pracy.

B. Badania okresowe – zgodnie z terminami określonymi w orzeczeniu lekarskim; przez lekarza medycyny pracy

Badania niewykonane w stanie epidemii, a następnie w stanie zagrożenia epidemiologicznego należy wykonać do 28.12.2023 r.

Badania, których termin ważności upłynął w dniu 01.07.2023 r. lub później należy wykonywać zgodnie z terminem wskazanym na orzeczeniu lekarskim.

C. Badania kontrolne – w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą; przez lekarza medycyny pracy

UWAGA !!! Orzeczenia lekarskie (wstępne lub kontrole) wydawane przez lekarza innej specjalności niż medycyna pracy w okresie pandemii tracą ważność po upływie 180 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemiologicznego. Oznacza to, że do 28.12.2023 r. należy ponownie wykonać badania lekarskie, przez lekarza właściwej specjalności, tj. medycyny pracy.

Szkolenia BHP

A. Wstępne ogólne – przed dopuszczeniem do pracy; w formie instruktażu

B. Wstępne stanowiskowe – przed dopuszczeniem do pracy; w formie instruktażu

C. Okresowe – tradycyjnie lub w formie samokształcenia (w tym online).

Szkolenie okresowe z zakresu BHP, które nie zostały wykonane w stanie epidemii, a następnie w stanie zagrożenia epidemiologicznego należy wykonać najpóźniej do 28.12.2023 r.

Szkolenia okresowe BHP, które zgodnie z harmonogramem szkoleń powinny być wykonane po dniu 01.07.2023 r. należy wykonywać zgodnie z czasookresem wynikającym z harmonogramu szkoleń.

Nie odkładaj na ostatnią chwilę

Podsumowując, wydłużenie terminu na szkolenia BHP stanowi pozytywną zmianę, wspierającą firmy w trudnym okresie po pandemii. Dłuższy czas na przeprowadzenie szkoleń pozwoli firmom na odpowiednie zaplanowanie procesu szkoleniowego. Zapewni to również skuteczniejsze przeszkolenie personelu, a to z kolei przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pracy. Zachęcamy do niezwłocznego podjęcia działań w zakresie organizacji szkoleń BHP i korzystania z pomocy naszego doświadczonego zespołu. Razem dbajmy o bezpieczeństwo w miejscu pracy i budujmy świadomość zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy dla nas wszystkich.