Aż do prawie 130 tys. zł wzrośnie kwota jednorazowego odszkodowania dla uprawnionego członka rodziny w przypadku śmierci w wyniku wypadku przy pracy. Zmieni się także wysokość innych jednorazowych świadczeń związanych z wypadkami przy pracy wypłacanymi przez ZUS. Nowe stawki zostały niedawno opublikowane przez Ministra Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej. 

Poniżej przedstawiamy cały zestaw nowych kwot, które będą obowiązywać od 01 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r. 

Stawki są zmieniane corocznie, ponieważ ich wysokość jest uzależniona od przeciętnego wynagrodzenia publikowanego przez GUS. 

Przypominamy, że do jednorazowych świadczeń uprawnione są osoby podlegające ubezpieczeniu wypadkowemu, które uległy wypadkowi przy pracy. Dodatkowo w wyniku wypadku musi zostać stwierdzony stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu. 

Nikomu oczywiście nie życzymy nigdy korzystania z tego typu świadczeń, ale jak wiadomo czasem na pewne rzeczy nie mamy wpływu i warto wiedzieć o tej możliwości wsparcia, gdy do wypadku już dojdzie. 

Poniżej kwoty wraz z odniesieniem do konkretnych zapisów z Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 

  1. 1431 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu (art. 12 ust. 1 ustawy); 
  2. 1431 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych (art. 12 ust. 2 ustawy); 
  3. 25 044 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego (art. 12 ust. 3 ustawy); 
  4. 25 044 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty (art. 12 ust. 4 ustawy); 
  5. 128 799 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania jest uprawniony małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty (art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy); 
  6. 64 399 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania jest uprawniony członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko (art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy); 
  7. 128 799 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 25 044 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci (art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy); 
  8. 128 799 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania jest uprawnionych równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 25 044 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko (art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy);  
  9. 25 044 zł, jeżeli obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, każdemu z nich niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom (art. 14 ust. 3 ustawy); 
  10. 64 399 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 25 044 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego (art. 14 ust. 4 ustawy).