Emilia Chorzępa

Emilia Chorzępa

Office Assistant

Emilia – pracuję jako Office Assistant. Do zespołu firmy SUKURS dołączyłam w 2019 r. Na co dzień czuwam nad sprawnym funkcjonowaniem naszego biura: organizuję spotkania, kontaktuję się z klientami i kursantami. Czuwam nad zaopatrzeniem biura w materiały niezbędne do pracy. Wspieram nasz zespół w kwestiach administracyjnych, przygotowuję rozliczenia i porządkuję dokumentację. Skontaktuj się ze mną – przywitam Cię uśmiechem i udzielę wszelkich informacji.

Mikołaj Urban
Bolesław Urban
Marianna Kardach
Paweł Kalemba
Adrianna Mijas