Mikołaj Urban

Mikołaj Urban

Specjalista ds. bhp, Inspektor Ppoż., Współwłaściciel

Mikołaj – „behapowiec” związany z branżą od 1998 roku. Od wielu lat obsługuje firmy w zakresie bhp z różnych branż. Ma duże doświadczenie w doradztwie z zakresu organizacji szkoleń. Prowadził projekty związane z dostosowywaniem maszyn do wymagań bhp. Wspiera klientów w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pracy. Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań powypadkowych. Razem ze swoim zespołem pomaga właścicielom i zarządzającym polskimi firmami zmagać się z zawiłościami przepisów bhp i prawa pracy. Reprezentuje też klientów podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, pomagając im unikać kar i innych konsekwencji prawnych za ewentualne zaniedbania.

Bolesław Urban
Marianna Kardach
Paweł Kalemba
Emilia Chorzępa
Adrianna Mijas