Jako osoba zarządzająca biznesem masz szereg obowiązków, które, jeśli zostaną zaniedbane, mogą skończyć się grzywną od 1.000 PLN do aż 30.000 PLN w zależności od rangi wykroczenia. Co ważne, taka grzywna nie idzie „w koszty” firmy, tylko pokrywa ją z prywatnych funduszy osoba kierująca pracownikami, której udowodni się naruszenie konkretnych przepisów.

W skrajnych przypadkach poza grzywną członkom zarządu, dyrektorom lub kierownikom grozi wyrok skazujący, który wcale nie musi być w zawieszeniu.

Dlatego warto współpracować z dobrym behapowcem, który doradzi, jak zarządzić najważniejszymi kwestiami w zakresie bezpieczeństwa pracy w Twojej firmie lub instytucji.

Poniżej sześć najważniejszych kwestii, o które trzeba zadbać i dobrze ułożyć w firmie.

1. Szkolenie wstępne bhp

Niby jest to oczywiste, że szkolenie bhp to podstawa i to już w pierwszym dniu pracy nowego pracownika. Jednak cały czas zdarzają się sytuacje, że pracodawcy zapominają o tym obowiązku lub organizują szkolenie w późniejszym terminie.

Jeśli należysz do grupy zapominalskich kierowników lub właścicieli, a wydarzy się wypadek pracownika bez szkolenia bhp, może Cię to słono kosztować. Dlatego radzimy, żeby organizacja szkolenia bhp dla pracowników była Twoim priorytetem.

2. Wypadek przy pracy

Lepiej, żeby do wypadków nie dochodziło wcale. Ale gdzie człowiek pracuje, tam może dojść do błędu lub nieuwagi, a w konsekwencji do wypadku przy pracy. Gdy już do niego dojdzie często mamy do czynienia z ludzką tragedią i dużą dawką emocji. W takich sytuacjach warto wesprzeć się specjalistą ds. bhp, który poprowadzi sprawę w sposób profesjonalny. Przygotuje dokumentację powypadkową i doradzi, w jaki sposób postąpić w konkretnym przypadku.

Jeśli jesteś właścicielem lub zarządzasz produkcją nie wahaj się ani chwili i zleć poprowadzenie sprawy doświadczonemu behapowcowi. Dzięki temu uchronisz się przed błędami w dokumentacji i zarzutami ze strony poszkodowanego lub Państwowej Inspekcji Pracy. 

3. Zakup maszyny lub urządzenia

Kolejnym krytycznym punktem, którego zaniedbanie może Cię słono kosztować jako kierownika lub dyrektora produkcji, jest proces dopuszczenia maszyny do eksploatacji. Przepisy narzucają szereg wymogów z tym związanych. Maszyna musi spełniać wymagania bhp, np. posiadać odpowiednią dokumentację, zabezpieczenia ruchomych elementów, oznaczenia funkcji sterowniczych, pomiary elektryczne i wiele innych wymagań określonych w przepisach.

Jeśli nie masz odpowiedniej wiedzy w tym zakresie skorzystaj z wiedzy doświadczonego behapowca, który dokona przeglądu maszyny i wskaże elementy do poprawy. Takie działanie może uchronić Cię przed konsekwencjami prawnymi, w sytuacji gdy doszłoby do wypadku i okazałoby się, że maszyna nie spełniała minimalnych wymagań w zakresie bhp.

4. Kontrola z PIP lub innej jednostki kontrolnej

Jeśli zatrudniasz kompetentnego behapowca warto, żeby był on obecny podczas kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej czy Państwowej Straży Pożarnej.
Z racji posiadania wiedzy specjalistycznej specjalista ds. bhp będzie równorzędnym rozmówcą dla kontrolerów. Będzie w sposób fachowy i merytoryczny reprezentował firmę. W wielu sytuacjach behapowiec obroni Cię przed zarzutami lub zminimalizuje negatywne skutki kontroli. A gdy np. Inspektor Pracy wyda decyzję z punktami nakazowymi do wykonania, behapowiec doradzi w jaki sposób zrealizować poszczególne punkty, tak aby wykonać nakaz i dostosować dane zagadnienie do obowiązujących przepisów.

5. Wprowadzenie nowej substancji chemicznej do firmy

Bardzo często pomijany temat w wielu firmach. Niestety firma to nie dom, gdzie chcąc pomalować płot po prostu kupujemy farbę i malujemy. W firmie każdy środek chemiczny musi być odpowiednio wdrożony do użytku. Powinien posiadać odpowiednią kartę charakterystyki, instrukcję bhp, a użytkownicy przeszkoleni z jego używania. Dodatkowo pracodawca powinien posiadać wykaz stosowanych substancji oraz ocenić ryzyko zawodowe związane z ich stosowaniem. Można śmiało powiedzieć, że firma musi posiadać jasne zasady gospodarowania tymi substancjami.

W prawidłowym ułożeniu zasad używania, przechowywania lub utylizacji pomoże oczywiście specjalista ds. bhp. Jeśli wydarzy się wypadek, zatrucie lub inny poważny incydent związany z nieprawidłowym korzystaniem z substancji chemicznych, do odpowiedzialności zostanie pociągnięty przełożony poszkodowanego pracownika. Jeśli nie będzie potrafił przedstawić dowodów na dopełnienie obowiązków w zakresie zarządzania substancjami chemicznymi, poniesie przykre konsekwencje.

6. Kontrole stanu bhp

Za stan warunków pracy ostatecznie zawsze ponosi odpowiedzialność pracodawca, czyli właściciel lub osoby zarządzające biznesem w jego imieniu. Przeważnie osoby te nie posiadają wiedzy w zakresie szczegółowych wymagań z zakresu bhp czy ppoż. I tu znowu sytuację ratuje specjalista ds. bhp. Przeprowadzi on kontrolę spełnienia wymogów prawnych, sprawdzi dokumentację oraz skontroluje procesy pracy, stanowiska czy maszyny pod kątem spełnienia podstawowych wymagań w zakresie bhp. 

Behapowiec wskazując nieprawidłowości i niedociągnięcia doradza pracodawcy lub innym osobom zarządzającym konieczne do podjęcia działania. Wdrożenie w życie wyników kontroli w dużym stopniu pomoże uniknąć negatywnych konsekwencji dla pracodawcy. 

Podsumowując, behapowiec stanowi kluczowego partnera dla właścicieli firm i kierowników, pomagając w identyfikacji, zrozumieniu i minimalizacji różnego rodzaju ryzyk prawnych, co może przyczynić się do ochrony przed grzywnami i wyrokami sądowymi. Przy współpracy z behapowcem, firma może działać skuteczniej i bezpieczniej w dynamicznym środowisku biznesowym.