ZUS ogłosił kolejny konkurs na projekty dotyczące poprawy warunków pracy. 

Z programu można finansować m.in.:

 1. Zakup wózków prowadzonych do transportu palet.
 2. Zakup systemów wentylacji np. przy spawaniu.
 3. Zakup osłon do maszyn.
 4. Zakup urządzeń ochronnych do maszyn np. wyłączników awaryjnych, kurtyn świetlnych, urządzeń sterowania oburęcznego i innych.
 5. Zakup systemów oświetlenia.
 6. Zakup rusztowań przejezdnych, drabin rozstawnych przejezdnych z podestem roboczym.
 7. Zakup szalunków i obudów do wykopów o głębokości do 3 metrów.
 8. Zakup balustrad/barierek wygradzających strefy dostępu pracowników.
 9. Zakup specjalistycznych stołów z regulacją wysokości.
 10. To tylko niektóre wybrane działania, które mogą podlegać dofinansowaniu. 

Szczegółowy katalog działań inwestycyjnych, które mogą podlegać dofinansowaniu znajdziecie poniżej. 

Warto dokładnie prześledzić ten katalog i jeśli akurat myślicie o inwestycji w poprawę warunków pracy – przystąpić do konkursu. 

Dofinansowanie może wynieść nawet 300 tys. złotych.

Czas składania wniosków upływa 27 marca 2024. 

Do konkursu może przystąpić płatnik składek, który spełnia łącznie następujące warunki: 

 • nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne; 
 • nie zalega z opłacaniem podatków; 
 • nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem; 
 • nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania; 
 • nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany. 

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani szczegółami konkursu odsyłamy do strony internetowej ZUS, na której znajdziecie dużo więcej informacji. Znajduje się tam regulamin konkursu, wytyczne do napisania wniosku, kryteria wyboru projektów i wiele innych informacji niezbędnych dla osób chcących złożyć wniosek konkursowy. 

Dodatkowo 26.02.2024 ZUS organizuje bezpłatne szkolenie on-line, podczas którego będzie można uzyskać szczegółowe informacje o konkursie i sposobie składania wniosków. 

Kliknij i zarejestruj się na szkolenie.

Jeśli po zapoznaniu z materiałami zdecydujecie się Państwo na udział w konkursie polecam nie czekać do ostatniej chwili i już teraz zająć się tematem. Zebranie kompletu niezbędnych do złożenia wniosku dokumentów zazwyczaj wymaga sporej ilości czasu. 

To już kolejny tego typu konkurs ogłaszany przez ZUS. W latach poprzednich cieszył się on sporym powodzeniem. Pula pieniędzy przeznaczona na dofinansowania tym razem wynosi 120 mln zł. Z doświadczenia jednak wiemy, że wartość złożonych projektów zawsze przekracza możliwości finansowe programu. Dlatego warto przyłożyć się do tego, żeby wniosek był pod każdym względem dobrze przygotowany. Tylko wtedy może liczyć na pozytywną ocenę i dofinansowanie. Nie wszystkie wnioski, mimo pozytywnej oceny, uzyskują dofinansowanie. 

A gdybyście potrzebowali Państwo konsultacji chętnie doradzimy i pomożemy złożyć wniosek i przygotować niezbędną dokumentację.  

Zapraszamy do kontaktu!